behandelplan

Een voedingsadvies is altijd maatwerk. Afhankelijk van de problematiek kan uw behandelplan er daarom anders uitzien.

Intake
Het eerste consult duurt ongeveer een uur. In het eerste consult vindt een uitgebreide anamnese plaats. Hierbij wordt informatie verzameld over uw klachten en persoonlijke omstandigheden. Ook vindt er een lichaamsanalyse plaats waarbij u gemeten en gewogen wordt. Eventueel wordt ook uw vetpercentage gemeten. Ook uw ingevulde voedingsdagboek wordt samen doorgelopen. Aan de hand van deze gegevens wordt, in overleg met u en rekening houdend met uw voorkeuren en wensen, een persoonlijk advies opgesteld, wat u uiterlijk een week na het eerste consult krijgt toegestuurd. Dit advies bestaat uit een op maat gemaakt voorbeeld dagmenu. Daarnaast ontvangt u een variatielijst, waardoor u zelf leert om gezonde keuzes te maken en voldoende kunt variëren.

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten duren 15 tot 30 minuten. De frequentie van deze consulten is per persoon verschillend. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang besproken. Indien gewenst wordt u opnieuw gewogen, zodat bekeken kan worden of er resultaten worden behaald. Zo nodig wordt het advies bijgesteld. Daarnaast wordt er tijdens de vervolgconsulten aandacht besteed aan het verbreden van uw kennis op het gebied van voeding en beweging. Denk hierbij aan het lezen van etiketten, het maken van verstandige keuzes op feestjes, het maken van verstandige keuzes in een restaurant enzovoort.

Overige consulten
Wanneer er meer voorlichting vereist is, kunnen er lange vervolgconsulten plaatsvinden van 45 minuten. Ook is het mogelijk om bij u thuis te komen (huisbezoek).

Een voedingsadvies is altijd maatwerk. Afhankelijk van de problematiek kan uw behandelplan er daarom anders uitzien.

Directe tijd en indirecte tijd
Directe tijd is de tijd dat u daadwerkelijk doorbrengt bij de diëtist. De indirecte tijd is de tijd dat de diëtist bezig is met het uitwerken van het consult en het opstellen van een individueel behandelplan. Bij het eerste consult wordt 30 minuten indirecte tijd gerekend. Bij het afsluiten van de behandeling wordt 15 minuten indirecte tijd gerekend. De diëtist stelt in deze tijd mede een eindrapportage op voor uw huisarts.

kosten

Basisverzekering
De diëtist wordt in 2018 voor drie uur op jaarbasis vergoedt vanuit de basisziektekostenverzekering. Denk wel aan uw ‘eigen risico’, deze is vastgesteld door zorgverzekeraar op € 385,00 in 2018.
Wij declareren de consulten vanuit de basisverzekering direct naar uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering
Als u een aanvullende verzekering heeft voor diëtetiek dan kunt u in uw polis teruglezen hoeveel uw ziektekostenverzekering extra vergoedt. Voor deze vergoeding krijgt u een factuur van ons en kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Factuur
U kunt het consult ook zelf betalen. U krijgt dan een factuur per email of post.

We hanteren de volgende tarieven in 2018:

Eerste consult 60 min + 30 min indirecte tijd: € 96,-
Eerste consult 45 min + 30 min indirecte tijd: € 80,-
Vervolgconsult 45 min € 48,-
Vervolgconsult 30 min € 32,-
Vervolgconsult 15 min € 16,-
Toeslag huisbezoek € 25,-
Eindrapportage € 16,-

ketenzorg

In ketenzorg werken verschillende zorgaanbieders samen om de zorg voor chronische patienten te optimaliseren.

In Nederland verandert (net als in andere Westerse landen) de samenstelling van de zorgvraag en wordt de zorgvraag steeds complexer. We hebben te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste. de voedingsacademie heeft contracten afgesloten met de Zorggroepen Chronos (regio ’s-Hertogenbosch), RCH (regio Waalwijk) en Zorggroep Zorroo (regio Oosterhout). Dit zijn alle drie zorggroepen voor mensen met diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD. Als u aangesloten bent bij een van deze zorggroepen (uw huisarts kan u dit vertellen) wordt dieetadvisering volledig vergoed vanuit de betreffende Zorggroep.